TrollingBoatMasters2016

W dni­ach 7–9 kwiet­nia 2016 roku odbyły się Łoso­siowe Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki,
których uczest­ników goś­cil­iśmy w naszej restau­racji.