Trzecia Regionalna Bitwa Kulinarna

14 kwiet­nia odbyła się u nas III Region­al­na Bit­wa Kuli­nar­na, w której w miłej atmos­ferze uczest­niczyły zespoły z Jas­tarni, Strzel­na i Żukowa.

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>