Orkiestra miasta partnerskiego Helu- Hermeskeil

Mieliśmy zaszczyt orga­ni­zować wiec­zorek pożeg­nal­ny dla goś­ci z orkiestry mias­ta part­ner­skiego Helu- Her­meskeil. Goś­cie z Niemiec w podz­ięce za miły pobyt wręczyli nam pamiątkowy pro­por­czyk. Dzięku­je­my!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>