Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta HEL

Firma Gastronomiczno – Handlowa „LOBEJKO” Dariusz Lobejko realizuje projekt „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta HEL poprzez inwestycje w rozwój działalności gastronomicznej” dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje MSP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa.

Projekt obejmuje zakupy środków trwałych jako wyposażenie do kawiarni i restauracji. Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania wielu korzystnych zmian w oferowanych usługach gastronomicznych, rozwój dotychczasowej działalności, wprowadzenie nowych produktów i usług oraz poprawę jakości. Nastąpi konsekwentne budowanie własnej marki i stałe doskonalenie zawodowe personelu.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

  • Kompleksowa obsługa większej ilości klientów,
  • Wejście na nowe rynki,
  • Wzrost konkurencyjności Firmy,
  • Zwiększenie zatrudnienia,
  • Zwiększenie efektywności działań marketingowych.