21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Po raz kole­jny Hel zagra moc­nym brzmie­niem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomo­cy. 22 Finał odbędzie się 12.01.2014 roku, a w Helu tego dnia orga­ni­za­torzy przy­go­towali dwu częś­ciową całod­niową imprezę. Wszys­tko rozpocznie się o godz. 11 w Hali Wid­owiskowo — Sportowej gdzie do godz. 16 trwać będą pokazy taneczne i sportowe. Przez te godziny na uli­cach Helu kwest­ować będzie 40 wolon­tar­iuszy. Dru­ga część wiec­zor­na odbędzie się w Restau­racji Kut­ter gdzie zagra zespół wokalno — instru­men­tal­ny dzi­ała­ją­cy przy Bib­liotece w Helu, a także zespół Gars oraz Radio Bag­dad. Cały dzień będzie przepla­tany atrakc­ja­mi, konkur­sa­mi, lote­ri­a­mi oraz oczy­wiś­cie licy­tac­ja­mi darów, które zostały podarowane na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo­cy.

Jeśli nie jest Ci obca dobra zabawa w szczyt­nym celu tego dnia nie powin­no Cię u nas zabraknąć. Siema!
Wszys­tkie infor­ma­c­je doty­czące Finału w Helu zna­jdziecie Państ­wo na plaka­cie. Orga­ni­za­torem Finału WOŚP w Helu jest Sto­warzysze­nie ALTERNATYWNY CYPEL.

plakat