Godziny otwarcia w przerwie Świąteczno Noworocznej

Godziny otwar­cia w prz­er­wie Świąteczno Noworocznej
RESTAURACJI KUTTER

24.12.2014 nieczynne
25.12.2014 nieczynne
26.12.2014 nieczynne
27.12.2014 od godz. 9.00
28.12.2014 od godz. 9.00
29.12.2014 od godz. 9.00
30.12.2014 od godz. 9.00
31.12.2014 od godz. 9.00 do godz. 19.00
01.01.2015 od godz.11.00

Serdecznie zaprasza­my na kon­cer­ty pianisty Mae­stro Kale­ty
w dni­ach od 27.12.do 31.12 od godziny 13.00 do 17.00

W Nowy Rok Kapela Kaszub­s­ka Mani­joce
od godz 13.00 do 18.00
PRZYBYWAJCIE!!!!