Jak co roku Kutter przywitał Nowy Rok 2015

To już trady­c­ja!!!! Jak co roku Kut­ter przy­witał Nowy Rok 2015 z kapelą kaszub­ską Mani­joce