Home

 

Restau­rac­ja

Stali goś­cie, którzy przy­jeżdża­ją do nas z całej Pol­s­ki i Europy z pewnoś­cią pamię­ta­ją począt­ki restau­racji Kut­ter — nieduża sala na kilka­naś­cie sto­lików, ogień płoną­cy na kominku i niezwykły bar zro­biony z prawdzi­wej ryback­iej łodzi.

Kaw­iar­nia

Wędru­jąc ulicą Wiejską nie sposób prze­gapić kaw­iarni Caffe Domek. Warto przyjrzeć się samemu budynkowi — murowany, lecz zbu­dowany na drew­ni­anym szki­ele­cie pochodzi z początków XX wieku i był kiedyś prawdzi­wym domem rybackim.

SmażAl­nia

Tuż przy wejś­ciu do por­tu ryback­iego zna­j­du­je się smażal­nia Kut­ter Port. Bywal­cy Helu z pewnoś­cią rozpoz­na­ją w nim dawną restau­rację Kut­ter z uli­cy Wiejskiej. Urokli­wy drew­ni­any budyneczek został piec­zołowicie prze­nie­siony w nowe miejsce.

Rejsy

Serdecznie zaprasza­my Państ­wa na rejsy węd­karskie i wyprawy na połowy dorsza oraz nurkowanie po Bał­tyku naszym pro­fesjon­al­nym jachtem m/y ORKA HEL. Zabier­amy na pokład 22 oso­by. Wypły­wamy z por­tu ryback­iego z Helu oraz Władysła­wowa.